Stötvågsbehandling vid löparknä

Stötvågsbehandling vid löparknä

Stötvågsbehandling är en högeffektiv behandlingsmetod med ursprung i 60-talet. Till en början användes det för att krossa njursten, men har sedan dess fått i många fall bli förstahandsvalet vid behandling av många sk idrottsskador tex löparknä eller “hälseneinflammation”.

Stötvågsbehandling vid löparknä innebär att man dels mjukar upp tractusbandet som orsakar smärtan vid löparknä. Man behandlar även infästningspunkten för tractusbandet. Stötvågsbehandlingens goda effekter är inte fullständigt klarlagda då man hela tiden hittar nya diagnoser som framgångsrikt kan behandlas, men man har bl.a kunnat konstatera  kraftig cirkulatorisk ökning i området, stimulering av mekanoreceptorer tillhörandes tenocyten – den cell som står för produktion av kollagen vävnad i tex tractusbandet. Man har med stötvågsbehandling kunnat se en omedelbar smärtlindring i området, troligtvis i samband med att smärtindikatorn Substans P minskat i antal
Effekten blir väldigt gynnsam och leder till minskat drag från tractusbandet och minskad inflammation/smärta i infästningen för laterala kondylen.

Tillsammans med övriga naprapatiska behandlingsmetoder gör stötvågsbehandling att idrottaren i gynnsamma fall mycket snabbt kan återgå till sin idrott redan efter ett par dagar.